ಪ್ರೊ.ಅರುಣ್‍ಕುಮಾರ್. ಚಿಂತನಾಗೋಷ್ಠಿ .ಮೈಸೂರು. 24.02.17

‘Black economy in India’ ಎಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರೊ.ಅರುಣ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್, ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ್ಯಾರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರವೇ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಮಾತಾಡದವರು ನಂತರ ಮಾತಾಡಬಾರದೆಂದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಪ್ಪುಹಣದ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುವು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸದೇ, ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಳಧನಿಕರ ಪರವೇ ನಿಂತಿರುವುದು ಅಥವಾ ಮೌನ ವಹಿಸುವುದು ಆಷಾಢಭೂತಿತನ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಬನ್ನಿ ಪ್ರೊ.ಅರುಣ್‍ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪುಹಣದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಸಮರ ಸಾರೋಣ.

black_money5

Advertisements

One thought on “ಪ್ರೊ.ಅರುಣ್‍ಕುಮಾರ್. ಚಿಂತನಾಗೋಷ್ಠಿ .ಮೈಸೂರು. 24.02.17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s